Архиве категорија: SAPIENCE CARDS

ZEN

U trenutcima nesputanosti našeg  uma

željama i osećanjima, 

svest sama, intuitivno, nalazi svoj put.

Ona se sama prenosi i prosvetljuje!

NOSCE TE IPSUM

CONHECA-SE – GNOTI SEAUTON – NOSCE TE IPSUM –  SPOZNAJ SAMOGA SEBE

ПРАВО УЧЕЊЕ СЕ ЧЕСТО МОРА ПОЧЕТИ  ПРЕИСПИТИВАЊЕМ И ОДУЧАВАЊЕМ ОД РАНИЈЕ СТЕЧЕНОГ, СУМЊИВОГ, НЕПРОВЕРЕНОГ  И НЕПОТПУНОГ ЗНАЊА .

DIREITO DE APRENDIZAGEM MAIS FREQUENTES DEVE COMECAR DESMSMAR SE EU REVISAO TOTAL PREVIAMENTE , INVALIDO ANTERIOMENTE ADQUIRIDOS – MAU USO DO CONHECIMENTO .

– НАЗВАТИ СТВАРИ ПРАВИМ ИМЕНОМ ЈЕ ПРВИ КОРАК СПОЗНАЈЕ. – ПРЕЋУТАТИ НЕКЕ СТВАРИ, КОЈЕ БИ МОЖДА ХТЕЛИ РЕЋИ, ЈЕ ПРВИ КОРАК НА ПУТУ МУДРОСТИ.

– AS NOME CERTO CHAMADA COISA,  COGNICAO E  O PRIMEIRO PASSO.  NAO FALA  , O QUE QUERER PARA DIZER,  O PRIMEIRO DA PASSO NO CAMINHO DA SABOEDOIRA.

***

Books:

J . Krišnamurti : Jedina revolucija, Neophodnost promene, Svrha života, Duh i sloboda.

Antoni De Melo – Buđenje

Slavica Stevanović – Spoznaj samoga sebe /sofija6.wordpress.com/ S.Čanak /