Месечне архиве: април 2017

VREME

 

La Vida Decode – 8.Tiempo.

 

  1. Tiempo* 0-10

Vreme: to je samo način razmišljanaja.

/ Demokrit /

Vreme je samo naša misao ili mera, a ne suština.

/Demokrit/

Exspectat tempus sapiens.

/mudar čovek čeka pravi trenutak/

Sve zavisi od trenutka i zgode.

Suo tempore / svoje vreme/ sve u svoje vreme/

Razumevanje odgovarajućeg trenutka

za sprovođenje izvesnih poduhvata,

predstavlja ključ njihovog uspeha.

/Kfc./

U pravi čas.

/hajduci/

Više vredi jedan cvet u pravi čas,

nego čitav buket u pogrešan.

 

Sub speciae aeternititas

/ pogled na život sa stajališta večnosti/

Panta rhei.

/ sve protiče /

/Herakit mračni /

8*Cilj i svrha ovog dela  je revizija  konvencionalnog shvatanja o pojmu toka vrmena i shvatanje ,,bezvremenosti’’ .

La Vida Decode

 

  1. Tiempo * 11-19

 

Onaj ko svoje vreme ne računa barem 3000. godina u nazad,

živi samo od danas do sutra./Gete/

Brojim samo sunčane sate.

/natpis na jednom sunčanom satu/

Čudna je stvar,

šta može da učini jedan sunčev zrak, od duše čovekove.

/F.M.D./*

Vreme teče ako u njemu postoje događaj, promene i kretanja

a ne samo od sebe, ili kao prazno vreme /M.V.38, Lajbinc/*

Poruke:

Samo život ispunjen događajima, dinamikom, putovanjma, unutrašnjim životom,

intelektualnim radom donosi osećaj ispunjenosti i smisla.

 

Manite se nekih velikih očekivanja u budućnosti, ona su uvek povezana sa

neizvesnošću, manipulacijom nadanjima, strahovima, i nikad se ne ostvaruju.

Trojanac:

U čovekovo shvatane pojma vremena uprogramirana je namerna greška

od strane velikog programera, isti većina ljudi otkriva i uviđa tek na kraju,

kad je igra već gotova.

Konvencija o…

pojmu protoka vremena. Vreme je pojam izveden iz odnosa kretanja  fizici, u stvari je dogovorna konvencija, naša imaginacija , samo za sebe ne postoji, a naročito daleko od  nas, uopšte ga nema. Lokalna fikcija. (beži mi, ističe mi, prolazi, ne stižem, nama je usađen taj robovlasničko kapitalistički pojam merenja dobiti i profita , bolesna trgovina vremenom, izgubio sam … vreme za…, gubim …

/FMD/* -Fjodor Mihajlovič Dostojevski

/M.V/* Misterije vremena –  Bojan Dimitrijević

La Vida Decode

 

  1. Tiempo * 19-27

 

Sadašnji trenutak:

Kada počinje, a kada završava sadašnji trenutak?

Kojeg sekunda, minuta, sata, godine….

Da li ga uopšte ima, ili je to čitav naš život?

Ne merim budućnost, jer ne postoji.

Ne merim sadašnjost, jer nema trajanje.

Ne merim prošlost, jer više ne postoji.

/M.V.Sv.Augustin, /

Iluzija sadašnjeg trenutka

Naš ego –  sebe (osećajna percepcija)  vrlo se lukavo prebacuje  ,,iz sada” u prošlost ili budućnost stvarajući tako iluziju dimenzije vremena. Ego  ide uvek tamo gde mu odgovara, gde mu je zgodnije i lepše:  npr. beži u nadanja u budućnost, u sećanja prošlosti,  jednostavno voli da  ševrda i da nas tako stalno obmanjuje.

Sadašnji trenutak je nulta tačka vremena.

/V.Abramović/

Veliki dirigent !?

Svim događajima izvestan smisao daje određeni (sklop)  tj. sticaj okolnosti  tj. koincidencija. Samo  jednom u nekom trenutku vremena i prostora javlja se određeni, sticaj okolnosti, isti takav se više nikad ne ponavlja.  / Sve zavisi od trenutka i zgode /

Ako je vreme (trenutak) za čoveka pogodno, on će biti uspešan, ako nije, neće biti. Pmetan će se praviti da je lud, odreći će se svog ponosa, želja i preteranih htenja, jer su za njega tada nepotrebna. / Lao Ce /

Ono što je od početka na krivo nasađeno, vreme ne ispravi . (u međuljudskim odnosima)

Vežba: ,,Pogled kroz vreme”:  otvara jedan sasvim drugačiji vrednosni sistem čoveku.

  1. a) Meditativnom imaginacijom i udubljivanjem, pokušaj sebe premestiti u neki drugi zamišljeni vremenski period, vreme nekog svoga rođaka, ili npr. u okolnosti života tvojih roditelja pre tvog rođenja, ili još dalje u prošlost u svet još daljih predaka…
  2. b) Pokušaj zamisliti svoje sopstvo i svoje osobine u nekoj zamišljenoj budućnosti i nekim dalekim potomkom….

 

La Vida Decode

 

  1. Tiempo * 28-41

Događaji i predstave  odvijaju se u nekom svom prostoru i vremenu, dok se u našem umu isti događaji i predstave obrađuju i uopštavaju izvan toga prostorno vremenskog okvira. Zbog toga mi ne možemo  spoznati pravu prirodu stvari , jer smo stvorili svoje lične predstave i mišljenje dok se stvarnost odvija izvan tog našeg kalupa.

Vreme povoljnije teče čoveku zauzetim u nekeim pametnim rabotama i mislima a i napor mu je tako manji  u  ličnom  kreativnom osmišljavanju usputnih detalja.

Materija nije ništa drugo do sila koja ispunjava prostor .

/Demokrit/

U višoj sferi  univerzuma  nestaje potreba za našim, iluzijama (vremena  i prostora).

HRONOS /Saturn /

Hronos je kod    Grka predstavljao  božanstvo ,,pravog trenutka,, žetve .

BRZINA I FREKVENCIJA

Vreme teče subjektivno sporije u mladosti, a brže kako starimo.

U mladosti priroda nam daje vremena.Kasnije nam ga sve više krade.

Različitim živim bićima brzina vremena teče različito, jedna muva gleda čoveka kao strašno sporo biće sa sedam puta sporijim reakcijama od svojih. Ptice psi, mačke i druga manja bića u jedinici vremena obrađuju mnogo brže obim svojih bitnih podatka od nas  jer je frekvencija rada njihovog mozga znatno viša u poređenju sa našim.

Od prirode dobijamo tačno onoliko vremena koliko ona smatra da nam treba, kao neka strogo isprogramirana (biološka) ,,veš“ mašina sa zapisanim i proračunatim-određenim vekom trajanja…

Priroda daje svakom izvesno vreme, dovoljno za ono što je u njenoj promisli,

ali nedovoljno da zadovolji naše želje.

 

Teorija relativnosti

U teoriji relativiteta ne postoji jedinstveno apsolutno vreme, već svaka jedinka ima svoje lično merenje remena, koje zavisi od toga gde se nalazii kuda se kreće.

 

Naše vreme postojanja , htenja i želje se polako rasplinjavaju:  prema zakonima fizike  – entropije energije, sve se raspada i razlaže u ništavilo.

Perceptivna bića u svesti to mogu registrovati  samo ono što je čulno dostupno  i  tako formirati predstave npr. o pokretu, o zvuku, o mirisu, o temperaturi ….na osnovu nekog kretanja – oscilacija – vibracija tela,  koje se stvara kao izvestan međuodnos.

 

„Vreme je tu dovoljno dugo, za one koji su spremni da ga iskoriste.“
Leonardo da Vinči

La Vida Decode

 

  1. Tiempo * 42-47

 

Petlja nulte tačke

Vremenski tok /energija/ neprekidno se spiralno urušava u izvesnu nultu tačku  više -dimenzionalnog (apstraktnog) koordinatnog sistema, da bi iz te nulte tačke,  sa potpuno druge strane izvirao  kao neki potpuno novi tok u sveopštem vibracionom pulsiranju univerzuma kvantnog polja.

Sub speciae aeternititas /pogled na život/ sa stajališta večnosti

Bezvremenost … ,,uđi’’  u bezvremenost umesto da stalno budeš u raskoraku i trci sa /fikcijom, iluzijom/  protoka vremena.

***

,,Kretanje,, tj. promena pozicije Sunca na nebu stvara oscilaciju i promenu dnevne  osvetljenosti  u tački naše pozicije na planeti Zemlja, stvarajući cikluse svetla i  tame, dana i noći,  podstičući tako urođene bioritmove u nama i pomerajući naš biološki sat. a time i naš /subjektivno/objektivni osećaj protoka vremena.

***

Vreme je često jedini i pravi sudija za čovekovu tupoglavost i inat /uz starost i bolest/. Drugih savetodavaca tvrdoglav čovek  nema. Ovo važi za većinu ljudi,  a kad do nekog  pametnog uvida i dođe, tada je obično prekasno.

***

Nema budućih rešenja. Postoje samo sadašnja rešenja.

Istorija je najveći protivnik budućnosti.

/Džojs/

Sapientiae

SAMOSPOZNAJA

Kako ćeš upoznati samoga sebe?
Posmatranjem –nikada,
ali zato delovanjem !
Pokušaj da obaviš svoju dužnost,(obavezu)
pa ćeš odmah saznati koliko vrediš.
Gete.

SLOBODA

Sve što živi teži za slobodom,
a ipak je svako biće zaljubljeno u svoje okove. To je pravi paradoks i
nerazrešiv čvor naše prirode.

Šri Orobindo

POROK I VRLINA

Blagostanje najbolje otkriva porok,
ali nevolja najbolje otkriva vrlinu.
®
ŽIVOT

Život čovekov bez vere
je život životinje.

Tolstoj

PRIJATELJSTVO

Koliko god da je retka istinska ljubav,
još je ređe istinsko prijateljstvo.

La Rošfuko

ZNANJE

Nauka služi tome, da nam
predoči
koliko je veliko naše
neznanje.
®
ILUZIJA

Čovek često
smatra najpotrebnijim
-ono najnepotrebnije
®

Poverenje je jedinica mere
ljudskosti
®
ZNANJE

Kakva bi tišina nastala,
kad bi ljudi govorili
samo ono što znaju !

Sokrat
VERA

Čini dobro i neplaši se nikoga.

Vera starih Gota
KOMUNIKACIJA

Pričaj da bih te video.

Sokrat

RELATIVNOST i
ISTINA

Jedna istina je neka vrsta nasilja.
Često je istina stvar pozicije posmatrača i nije za svakoga ista, nametanje samo jedne – svoje istine može biti neka vrsta nasilja prema drugima.
®
RELATIVNOST i
ISTINA

Dok si gore – na konju
sve izgleda drugačije
®

PREISPITIVANJE

Naši planovi često izgube smisao jer se vremenom menjaju i mnoge bitne okolnosti, npr. ono što danas ima smisla i uzima nam svu pažnju, sutra nemora uopšte više da važi.
Ovo uvek imajmo u vidu.
®
DOBRO I ZLO

Da bi učinili zlo,
dovoljno vam je jedno jutro.
Da bi se naučili dobru trebaće vam
tri godine.
Konfucije

VEŠTINA

Veština je najbolja – onda,
kada se i ne primeti

Tolstoj

KARAKTER

Karakter- ćud čovekova
je ustvari i njegova sudbina.

Heraklit SLUŠANJE
*
„Spisi kažu da ako dobro slušaš steći ćeš mudrost. Da bi dobro slušao tvoje srce mora biti stišano i spokojno. Slušaš srcem, ne samo ušima. Kada si jednom saslušao, moraš to što si čuo i da praktično primeniš, upravo tu i tada. Tako ćeš doći do rezultata. Ako zaboraviš na praksu, to što si čuo nikada neće zaista postati deo tebe.“ Ađan Funagu

ISTINA
*
„Istina leži u tebi. Ako si iskren u onome što radiš, tada ćeš se sresti sa istinom.
Ako nisi, naići ćeš samo na stvari
koje su lažne i imitacija.“
Ađan Funagu

AMICUS OPTIMA VITAE POSSESSIO.
Postoji tendencija u umu da uvek bira strane ili se protivi činjenicama To je beskrajna reka svih onih ‘treba’ i ‘ne treba’, i tendencija da se razmišlja na ovaj način je tako dugo prisutna da mi verovatno i ne znamo koliko je ona u stvari sve-prožimajuća. mi tada gradimo svemoćnog tiranina u našem umu čiji je presto stalna Osuda. Završavamo na taj način što zauzimamo strane za i protiv i nas samih – a to je užasno, i to je ono što nas kida. Kako se budemo upoznavali sa mogućnošću življenja života bez stalnog zauzimanja stava o svemu, odgovarajući povećani osećaj slobode će se javiti. Osećaj da imamo više prostora za manevar će rasti u saglasnosti sa stepenom razvijenosti naše svesnosti oslobođene kompulsivnog uslovljavanja. I uz pomoć toga moći ćemo da razmišljamo jasnije i osećamo potpunije
PISANJE
*
„Ako sve zapisuješ, mislićeš da je u redu da sve što si zapisao zaboraviš, jer je sve tu u tvojoj beležnici. Krajnji rezultat će biti da će sva Dhamma završiti u tvojoj beležnici, a ništa u tvome srcu.“

OPSEDNUTOST
*
Duševni bolesnik je opsednut egom i umnim sadržajima, i sva psihoterapija sa sastoji u pružanju pomoći da ih nadiđe. Takođe, psihoza nije gubitak ega već preterano ulaganje energije u njega, tako da se ego deli i umnožava. Ego se gubi samo duhovnim osvešćenjem, i nikako drugačije.
UTICAJ SREDINE

Okolnosti, sredina i društveno okruženje
čine u i velikoj meri čoveka lenjim ili vrednim, pametnim ili glupim. ,,Glupo,, skučeno i sumorno okruženje čini istim takvim i čoveka ….

Etiam sine magistro vitia discuntur
Poroci se uče i bez učitelja
SENEKA
Bonis nocet quisquis pepercit malis –
Dobrima škodi svako ko rđavima oprašta
PUBLILIJE SIRANIN
Adversa magnos probant .
Nevolja otkriva velike ljude
PLINIJE
PRIPREMA
*
„Kad ljudi dođu da me vide, ja im prvo kažem da sednu i meditiraju kako bi stišali svoj um. Tek potom im dopustim da iznesu probleme o kojima možda žele da razgovaraju.
Ađan Funagu

Clausae sunt aures obstrepente ira .
Zapušene su uši u uzrujanom gnevu.

Communio est mater rixarum .
Zajednica je majka svađama
Consultor homini tempus utilissimus .
Vreme je čoveku najbolji savetnik

Et ab hoste doceri .
I od neprijatelja se može učiti
OVIDIJE
Ex lingua stulta veniunt incommoda multa .
Sa luda jezika dolaze mnoge nevolje
Hic mortui vivunt, hic muti loquuntur –
Ovde mrtvi žive, ovde nemi govore
(biblioteka)

Id alteri crimini non dabis, quod ipse fecisti .
Ne prebacuj drugom ono što i sam činiš
Minime sibi quisque notus est –
Svako najmanje sebe poznaje
CICERON

Non scolae sed vitae discimus .
Ne učimo za školu već za život

Omnia mea mecum porto .
Sve svoje sobom nosim.
BIJAS
Per astera ad astra .
Preko trnja do zvezda
Pirgitia mater vitiorum .
Lenjost je majka porocima

Qui bene distinguit, bene docet .
Ko dobro razlikuje, dobro uči

Qui scribit, bis legit .
Ko piše, dva puta čita
Quod capida, tot sensus .
Koliko glava toliko mišljenja

Tria sunt iuris praecepta: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere
Tri su pravna propisa: živeti pošteno, drugog ne vređati, svakom dati svoje
CICRON

Usus magister est optimus .
Iskustvo je najbolji učitelj
CICERON
Ultra posse nemo obligatur .
Niko nije obavezan da čini ono što ne može
CELZUS
Vincuntur molli pectora dura prece .
Tvrda srca se pobeđuju blagom molbom

CARPE DIEM
Iskoristi dan.

HOMO HOMINI LUPUS EST
Čovek je čoveku vuk
IMAGO ANIMI SERMO EST
Govor je slika duše.
Audiatir et altera pars!
Neka se čuje i druga strana!
LABOR OMNIA FACIT.
Rad čini sve.

MENS SANA IN CORPORE SANO.
Zdrav duh u zdravom telu.
AUDACES FORTUNA IUVAT.
Hrabrima pomaže sreća.
MALA HERBA CITO CRESCIT.
Korov brzo raste.
NOSCE TE IPSUM.
Upoznaj sebe sama.
AMICUS CERTUS IN RE INCERTA CERNITUR.
Pravi se prijatelj poznaje u nevolji.
USUS EST ALTERA NATURA.
Navika je druga priroda.

Nihil est annis beatum
Ništa nije brže od godina.
Ovidije
Γνώθι Σεαυτόν
Gnothi Seauton gr.
NOSCE TE IPSUM lat
„upoznaj sebe samog“.

Μηδέν Άγαν
Meden Agan gr.
NIHIL NIMIS lat.
ništa prekomere
Adiatur et altera pars.
Neka se sasluša i druga
(protivnička) strana.
Dimidium facti qui coepit habet:
sapere aude, incipe!
Polovicu djela ima tko je počeo:
budi pametan, počni!
HATE IS EASY;
LOVE TAKES COURAGE.
LAKO JE MRZETI
HRABROST JE VOLETI
Prvi koraci
Nazvati stvari pravim imenom
je prvi korak spoznaje.
Prećutati ono, što bi možda hteo reći
je prvi korak mudrosti.