7.ALMA

LA VIDA DECODE

7.1 /duša/ maya-iluzija/, san, vera, svest, /

 ***

Ceo svet visi o koncu, a taj je konac ljudska duša.

Karl Gustav Jung  /Marej Stajn, Jungova mapa duše/
 ***

I sad vidim da spavam i sanjam,

i kad sam budan.

Pedro Calderon de la Barca

La vida es en sueno

***

Ma kojim putem išao,
nećeš naći granice duše,
toliko je dubok njen glas.
Heraklit

***

ATENCAO

Pazite na svoje misli,  jer one postaju reči.

Pazite na svoje reči,  jer one postaju dela.

Pazite na svoja dela, jer ona postaju navika.

Pazite na svoje navike, jer one postaju karakter

Pazite na svoj karakter ,  jer on je vaša sudbina.

***

Poverenje je jedinica mere ljudskosti.

***

Vera je stanje duha,

Bog, to je vrsta principa .   A.A.

Vera, to je ne želeti da se sazna istina.     f.n.

***

 LA VIDA DECODE

7.ALMA

7.2 /duša/ maya-iluzija/, vera, svest, projekcije, /

  ***

Najveći je poremećaj duha verovati

da su stvari onakve

kakve bi smo mi želeli da budu.

Lui Paster

***

Racionalizacijom čovek pokušava da sebe smiri (pa i zavara)u mnogim stvarimačiju suštinu ne može da shvati ili promeni.

Čovek stalno sam stvara neki svoj svet udobnih iluzija i laži

a sve radi ličnog komfora i udobnosti.

 

Ako izaberemo*, možemo živeti u svetu udobnih iluzija. Chomski

 

Jedino nam još iluzije pomažu živeti, i zato ih moramo poštovati, i tuđe, i svoje. Čoveku koji bi spoznao svu istinu ne bi preostalo ništa drugo no da sedne u neki ćošak i da plače do smrti. M.S.

 

***

Jedino nam još ludost pomaže…. /Erazmo/

Budale po pravilu, dok se klone jedne greške, upadaju u suprotne. J.G.

Nije važno ono što stvarno jeste, važno je šta ljudi misle i veruju da jeste.

***

Svet je onakav,  kakvim ga mi osvetlimo,  svojom dušom.

 

Ova realnost najvećim delom samo je projekcija našeg uma.

Ova stvarnost je čudno mesto, gde jedna iluzija stavarnosti

smenjuje drugu, ova treću i tako  u beskonačnost.

 

         LA VIDA DECODE

7.ALMA

7.3 /duša/ maya-iluzija/, svest, ljubav, Bog, raj i pakao, /

***

Hate is easy,  love takes courage.

Nikome neću dozvoliti da mi ponižava dušu, terajući me da ga mrzim.

 

           ***

Sam sa sobom, vrlo si blizu rđavog čoveka.  Seneca

Razumi da bi verovao, veruj da bi razumeo.    A.A.

 

Pomiluj Bože neprijatelje moje

jer ja nemam neprijatelja drugih

osim sama sebe.   vnv.

 

Nečastivi je pušten da iskušava čovekovu umnu silu, i da je dan i noć uznemirava.   S.B.

 

1.Čovek snuje, Bog određuje.  2. Sila Boga ne moli. np.

 

Nije Bog u sili, nego u istini.

A.,N.

 

Pakao i raj su vrlo blizu, jedan drugom u komšiluku.

 

Pakao i raj nisu geografski pojam ili vreme,

oni su do vaše psihologije sada i uvek.   o.

 

Pakao stvarno postoji , ali pre smrti !

 

Um je hladan, a dobrota slepa  – Nauka bez vere je hroma,

a vera bez nauke slepa. A.A.

 

Mnogi imaju neki svoj, nesvršen račun sa životom,

ali pri tom život je uvek njihov dužnik. I.A.

 

 

7.ALMA

7.4 /duša/ maya-iluzija/, istina, čast, greh, zlo i dobro, /

***

 

Nije  čovek ono što misli, već ono što čini. M.S.

 

Samo jedna istina, među ljudima, najčešće je neka vrsta nasilja.

 

Čini dobro i ne plaši se nikoga.

 

Najveće dobro je biti častan,

našu čast nam niko ne može oduzeti

niti dati, sem nas samih. Epiktet

Čovekov život bez vere je kao život životinje.

Za one koji imaju svest,  nagoveštaj je sasvim dovoljan,

Za one nesvesene i samo znaje je beskorisno. S.K..

 

Sedam smrtnih greha u hrišćanstvu:

1.gordost, 2.pohlepa, 3.požuda,4.bes,5.proždrljivost, 6.zavist,7.lenjost

1./lat- superbia, gordost u smislu uobraženosti, nadmenosti, glupog ponosa, nadutosti 7.pigritia, lenjost- odbojnost prama radu, nedostatak marljivosti, učmalost

***

 

Ima ljudi koji se celoga života kaju, ali se nikada ne popravljaju.

***

Dobre i lepe misli u našim glavama

vrede više od od sveg zlata i dijamanata.

***

 

Čovek svoje pravo lice, mora spoznati kroz druge ljude.t.

***

 

Ima ljudi koji se celoga života kaju, ali se nikada ne popravljaju.

***

Brinim se prvo o ovom svetu, a kad završimo sa ovim, brinućemo se o ostalim. Kfc.

 

 

 

 

 

7.ALMA

7.4 /duša/ maya-iluzija/, naš izbor, relativnost, sila/

***

LA VIDA DECODE

 

Ako izaberemo, i mi možemo živeti u svetu udobnih iluzija.                                Chomski

 

A desilusão e a vista de verdade.*c.x.

 

Kad smo se posvađali,

rekli su mi da sam lud,

Ja sam rekao da su on,

Prokleti bili, nadglasali su me.

G.B.

    

***  291117

Prevodi, skraćenice, knjige, veze i objašnjenja:

LA VIDA DECODE > Dešifrovanje /tajne/ života > /sedmi deo /

7.ALMA > /es/ duša

K.G.J. >  Karl Gustav Jung, Marej Stejn, Jungove mape duše

ATENCAO /pt./ > pažnja

A.A..> Albert Ajnštajn

Hate is easy,  love takes courage.

/Mrzeti je lako, budi hrabar voleti/

f.n. > Fridrih Niče

Naom Chomski

Erazmo Roterdamski, Pohvala Ludosti

J.G. > Justejn Gorder, Sofijin svet

VNV > Vladika Nikolaj Velimirović

S.B. > Simenon Bogoslov

M.S.> Meša Selimović

A.N. > Aleksandar Nevski

o> Osho Rajnersh

I.A. > Ivo Andrić

T > Rabindrant Tagor

Kfc.> Konfucije  (Lao Ce, Konfučije, Čuang Ce – izabrani spisi )

G.B.> Đordano Bruno,1600.g. na inkviziciji

A desilusão e a vista de verdade.*c.x. / Chico Xavier >Čiko Šavie

/Iluzija će nestati kad vas istina poseti/ Kad nastupi istina, iluzija nestaje.

https://radojcicz.wordpress.com    /gnothi seauthon / nosce te ipsum/

%d bloggers like this: